قطره گیر پروفیلی BDE 156

قطره گیر پروفیلی BDE 156

قطره گیر پروفیلی BDE 188

پکینگ ضد رسوب V-Bar

برج خنک کننده مدار باز

پکینگ فیلم F-19

برج خنک کننده مدار بسته

فن محوری

پکینگ ضد رسوب Splash Box

قطره گیر لانه زنبورى HDE 125

نازل ضد رسوب

پکینگ فیلم شانه تخم مرغی PF-19

الکتروموتور برج خنک کننده

پکیج تهیه و تزریق مواد شیمیایی

لوور لانه زنبوری LU 65

گیربکس مخصوص برج خنک کننده

پکینگ Splash Grid

پکینگ فیلم F-27

پکینگ ضد رسوب Splash Turbo Box

پکینگ فیلم F-16

پکینگ فیلم F-12

پکینگ ضد رسوب Trickle NET Splash NT-20

سیستم توزیع آب

فهرست