لوور لانه زنبوری LU 65

پکینگ فیلم F-16

فن محوری

گیربکس مخصوص برج خنک کننده

برج خنک کننده مدار باز

سیستم توزیع آب

قطره گیر پروفیلی BDE 156

پکینگ ضد رسوب Trickle NET Splash NT-20

پکینگ فیلم F-12

پکینگ ضد رسوب V-Bar

پکینگ ضد رسوب Splash Turbo Box

پکینگ Splash Grid

پکیج تهیه و تزریق مواد شیمیایی

پکینگ فیلم شانه تخم مرغی PF-19

پکینگ فیلم F-27

قطره گیر پروفیلی BDE 156

قطره گیر پروفیلی BDE 188

نازل ضد رسوب

پکینگ ضد رسوب Splash Box

الکتروموتور برج خنک کننده

برج خنک کننده مدار بسته

قطره گیر لانه زنبورى HDE 125

پکینگ فیلم F-19

فهرست