لوور لانه زنبوری LU 65

پکینگ فیلم F-16

گیربکس مخصوص برج خنک کننده

پکینگ ضد رسوب Splash Turbo Box

پکینگ فیلم F-19

پکینگ فیلم F-12

پکینگ ضد رسوب V-Bar

الکتروموتور برج خنک کننده

سیستم توزیع آب

پکینگ ضد رسوب Trickle NET Splash NT-20

پکینگ فیلم شانه تخم مرغی PF-19

قطره گیر پروفیلی BDE 156

قطره گیر پروفیلی BDE 156

قطره گیر پروفیلی BDE 188

پکینگ ضد رسوب Splash Box

نازل ضد رسوب

پکینگ فیلم F-27

قطره گیر لانه زنبورى HDE 125

برج خنک کننده مدار بسته

فن محوری

پکینگ Splash Grid

پکیج تهیه و تزریق مواد شیمیایی

برج خنک کننده مدار باز

فهرست