قطره گیر لانه زنبورى HDE 125

پکینگ فیلم F-19

الکتروموتور برج خنک کننده

برج خنک کننده مدار بسته

لوور لانه زنبوری LU 65

پکینگ Splash Grid

پکیج تهیه و تزریق مواد شیمیایی

قطره گیر پروفیلی BDE 156

پکینگ فیلم F-27

فن محوری

پکینگ فیلم F-12

پکینگ فیلم شانه تخم مرغی PF-19

پکینگ ضد رسوب Splash Turbo Box

پکینگ ضد رسوب Trickle NET Splash NT-20

گیربکس مخصوص برج خنک کننده

برج خنک کننده مدار باز

قطره گیر پروفیلی BDE 156

قطره گیر پروفیلی BDE 188

پکینگ فیلم F-16

پکینگ ضد رسوب V-Bar

نازل ضد رسوب

پکینگ ضد رسوب Splash Box

سیستم توزیع آب

فهرست