مقالات آرتیمان صنعت

توضیحات کلی برج خنک کن سری OCS و CCS بر اساس آخرین استاندارد جهانی برج خنک (CTI) و کارکرد در شرایط عادی و سخت (تابش آفتاب، محیط غبار آلود و آلوده، آب گردشی با سختی و آلودگی باﻻ و …) طراحی و ساخته شده است و با نظارت کارشناسان این…
تعریف برج خنک کننده برج خنک‌ کننده وسیله‌ ای برای دفع حرارت اضافی آب مورد استفاده در سیستم های تولید از طریق تبادل حرارتی با هوا است. برج‌ های خنک‌ کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد تولیدی را دفع نموده و آب را تا دمای…
فهرست